Pályázatok‎ > ‎

TOP-5.3.1-16

KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE SAJÓBÁBONYBAN ÉS A PITYPALATTY-VÖLGYBEN

Támogatási szerződés száma
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00022
Projekt fő helyszíne: 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. hrsz: 689/40
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018 év 04 hó 01 nap.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021 év 06 hó 15 nap.
A Projekt összköltsége: 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint.
KedvezményezettSajóbábony Város Önkormányzat


PROJEKT BEMUTATÁSA


A Sajóbábony és a Pitypalatty-völgy négy településének – Parasznya, Radostyán, Sajólászlófalva, Varbó – összefogásával megvalósítani tervezett projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. A támogatási kérelmet benyújtó öt önkormányzat konzorciumban kívánja megvalósítani a projektet.
A települések közül kettő, Sajólászlófalva (428 fő) és Radostyán (591 fő) ezer fő alatti népességszámukkal kistelepülések. Varbó (1052 fő) és Parasznya (1130 fő) nagyobb lélekszámmal bírnak. Sajóbábony az egyetlen városi rangú település a konzorciumban 2761 fővel (forrás: KSH, 2016. január 1.), és jelentős ipari hagyománnyal. A települések összlakosságszáma így 5962 fő. A projekt legfontosabb céljai a pályázati felhívással összhangban: a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá a szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok megvalósítása. Cél a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a fiatalok helyben tartása, a helyi közösségek erősítése, kiemelt célcsoportként kezelve a 10-18 éves korosztályt, valamint a projektbe bevont lakosok személyes kompetenciáinak javítása a foglalkoztathatóság érdekében. A konzorcium együttműködik a térségben működő helyi civil szervezetekkel, művelődési központokkal, valamint a bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok megvalósítása érdekében a rendőrséggel.

A megvalósítani tervezett tevékenységek röviden összefoglalva az alábbiak:
  • a projekt működését és a programokat megvalósítását eszközök beszerzése
  • kulturális szakemberek részére szervezett képzések megvalósítása
  • helyi cselekvési terv elkészítéséhez közösségi interjúk, közösségi felmérés, közösségi beszélgetések szervezése, lebonyolítása
  • közösségi rendezvények szervezése
  • a helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok (közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség népszerűsítése) megvalósítása
  • szakmai megvalósítást segítő szakemberek (közösségfejlesztők) alkalmazása • közlekedésbiztonsági programok, mely különös hangsúlyt helyez a kerékpáros közlekedésre
  • Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok lebonyolítása
  • a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak megvalósítása
  • részvételi fórumok elindítása, működtetése. 

A projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátását szakmai vezető, aki egyben az egyik közösségfejlesztő is, biztosítja, a teljes projekt összefogása a projektmenedzsment szervezet feladata. A tervek szerint a projektmenedzsment munkáját településenként többen is segíteni fogják, részben a meglévő, részben a projektben résztvevő munkatársak, szakértők közül. A projekt megvalósításával erősödik a települések helyi megtartó képessége, ezáltal a teljes projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztéséhez. A projektszintű eredmények az indikátorok és műszaki-szakmai eredmények rögzítésre kerültek, összhangban a pályázati felhívásban foglaltakkal. A Támogatást igénylő a projekt előkészítése és megvalósítása során gondoskodik arról, hogy a Felhívás 3.4.1.1 „Műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a fejlesztés tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.