Belterületi Vízrendezési Pályázat

https://www.radostyan.hu/wp-content/uploads/2021/12/szechenyi.jpg

Kedvezményezett: Radostyán Község Önkormányzata

Projekt címe: A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Radostyánban

Támogatás összege: 90 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2023.04.01.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00101

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. Radostyán egyik legsúlyosabb környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága, ami folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra.

A most kezdődő beruházás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz-elvezető árokrendszer fejlesztése az Akác, a Petőfi és a Táncsics utcákban. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedéseit figyelembe véve a csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére nyílt árok kerül kialakításra. A mederburkolás betonba rakott terméskőburkolattal, illetve KV 30/200 és KV 40/200 előre gyártott mederelemből készül. Az Akác utcában betonba rakott terméskőburkolat 115 folyóméter hosszban 0,8 folyóméter fenékszélességgel 1:1,5 rézsűhajlással 1,2 folyóméter burkolatmagassággal készül a tervek szerint. A Petőfi Sándor utcában 176,0 folyóméter KV30/200-as elemekkel burkolt árok ezen 7 db 5 folyóméter széles fedlappal fedett kapubejáró kerül megépítésre. A Táncsics utcai szakaszon 261 folyóméter-t érint a fejlesztés, ebből 244,0 folyóméter KV40/200-as elemekkel burkolt árok 6 db 5 folyóméter széles kapubejáró fedlappal fedve, illetve 14,0 m hosszan Ø 60 beton áteresz is telepítve lesz. Az árok végszelvényében 3,0 x 1,6 x 2,0 m belméretű monolit vasbeton hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre. A projekt szorosan kapcsolódik a település eddig megvalósult vízrendezési beruházásaihoz, azokkal szerves egységet alkotva biztosítja Radostyán árvízi veszélyeztetettségének csökkentését, környezetbiztonságának megvalósulását, jelen beruházás keretében tehát összesen 552 folyóméter burkolt csapadékcsatorna kialakítása valósul meg

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.