TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00163

 

Kedvezményezett: Radostyán Község Önkormányzata

Projekt címe: Övárok rendszer fejlesztése Radostyán és Parasznya településeken

Támogatás összege: 178.113.647 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.12.31.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00163

A projekt bemutatása

 

A kedvezményezett, Radostyán Község Önkormányzata Parasznya Község Önkormányzatával konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 számú, „Élhető települések” tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelme nyert támogatást.

A projekt fő célja a települések környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése, összhangban a Víz Keretirányelv, illetve az azon alapuló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) célkitűzéseivel.

A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét, valamint a beruházással érintett sekély hegyvidéki felszín alatti víztest diffúz szennyezőanyagok által okozott terhelésének mértékét.

Fontos Radostyán és Parasznya belterületének védelme, a települések északi, illetve nyugati oldalán, a külterületen lévő mezőgazdasági művelésű területekről zúduló víz, illetve az általa szállított rengeteg hordalék ellen. A projekt keretében 1.291 m mederrekonstrukció történik a belterületi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében.

A településen a vízvédelmi intézkedések előnyeiből közvetlenül részesülő lakosság száma 405 fő. Emellett a projekt fontos eleme a lakossági szemléletformálás és az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv kidolgozása is.