Jogszabályok, felettes szervek

Önkormányzatunk, Polgármesteri Hivatalunk feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhetőségei:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1990. évi C. törvény a helyi adókról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete
A 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 

Felettes felügyeleti szerveink:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
SZÉKHELY: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
POSTACÍM: 3501 Miskolc, Pf.: 367.

TELEFONSZÁM: (+36) 46/512-900
FAXSZÁM: (+36) 46/512-903

HONLAP: http://borsod.gov.hu

Alkotmánybíróság
SZÉKHELY: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
POSTACÍM: 1535 Budapest, Pf.:773.

TELEFONSZÁM: (+36) 1/488-3100
FAXSZÁM: (+36) 1/212-1170

HONLAP: www.alkotmanybirosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
SZÉKHELY: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
POSTACÍM: 1387 Budapest Pf.: 40

TELEFONSZÁM: (+36) 1/475-7100
FAXSZÁM: (+36) 1/269-1615

HONLAP: https://www.ajbh.hu/

Állami Számvevőszék
SZÉKHELY: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
POSTACÍM: 1364 Budapest 4. Pf.: 54.

TELEFONSZÁM: (+36) 1/484-9100
FAXSZÁM: (+36) 1/484-9200

E-MAIL: szamvevoszek@asz.hu
HONLAP: www.asz.hu

Miskolci Törvényszék
SZÉKHELY:
3525 Miskolc, Dózsa György út 4.
3542 Miskolc, Fazekas u. 2. (Cégbíróság)
POSTACÍM: 3502 Miskolc, Pf. 370.

TELEFONSZÁM: (+36) 46/353-411
FAXSZÁM: (+36) 46/343-909

E-MAIL: birosag@miskolcit.birosag.hu
HONLAP: www.birosag.hu
miskolcitorvenyszek.birosag.hu

Miskolci Járási Ügyészség
SZÉKHELY: 3525 Miskolc, Dózsa György út 5–7.
POSTACÍM: 3501 Miskolc, Pf.: 550.

TELEFONSZÁM: (+36) 46/342-422
FAXSZÁM: (+36) 46/804-341