BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS Pályázati értesítő

Kedvezményezett: Radostyán Község Önkormányzata
Projekt címe: A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Radostyánban
Támogatás összege: 90 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.07.01.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00101

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat megelőzés és kezelés előmozdítását. Radostyán egyik legsúlyosabb környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága, ami folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra.

A most befejeződött beruházás célja volt a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvízelvezető árokrendszer fejlesztése az Akác, a Petőfi és a Táncsics utcákban. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedéseit figyelembe véve a csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére nyílt árok került kialakításra. A mederburkolás betonba rakott terméskőburkolattal, illetve KV 60/70, KV 30/200 és KV 40/200 előre gyártott mederelemből készült.

Az Akác utcában betonba rakott terméskőburkolat 115 folyóméter hosszban 0,8 folyóméter fenékszélességgel 1:1,5 rézsűhajlással 1,2 folyóméter burkolatmagassággal készült a tervek szerint.

A Petőfi Sándor utcában 176,0 folyóméter KV30/200-as elemekkel burkolt árok ezen 7 db 5 folyóméter széles fedlappal fedett kapubejáró került megépítésre.

A Táncsics utcai szakaszon 261 folyómétert érintett a fejlesztés, a mederburkolás KV 60/70 és KV40/200 elemekkel történt, a kapcsolódó kapubeállóknál fedlapok elhelyezésével. Az árok végszelvényében monolit vasbeton hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre.

A projekt szorosan kapcsolódik a település eddig megvalósult vízrendezési beruházásaihoz, azokkal szerves egységet alkotva biztosítja Radostyán árvízi veszélyeztetettségének csökkentését, környezetbiztonságának megvalósulását. Jelen beruházás keretében összesen 552 folyóméter burkolt csapadékcsatorna kialakítása valósult meg.


A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Kategória: Hírek, Pályázataink, Pályázati közlemények | A közvetlen link.