Településünk Rendezési Terve (előterjesztés)

TÁJÉKOZTATÁS

a településrendezési eszközök 

gyűjtőút kijelölése, valamint lakótelek kialakítása céljából szükségessé váló 

módosításáról 

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Radostyán Község Önkormányzata a 35; 142; 205/; 205/2 hrsz.ú ingatlanokon infrastruktúra fejlesztési céllal megvalósuló beruházás, valamint településfejlesztési céllal lakótelek kialakítása céljából a 356; 357; 359; 360; 361; 386; 387; 388 hrsz.ú ingatlanok területén tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításáról dönt

A módosítási szándékot bemutató dokumentációt véleményezésre bocsátja

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánittosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2023. (III.22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a módosítást bemutató dokumentációt helyi partnerségi egyeztetésre bocsátjuk

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció kizárólag elektronikusan a www.radostyan.hu honlapon elérhető

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban észrevételt, javaslatot elektronikus levél (email) formájában radostyanpmh@gmail.com címre, vagy papír alapon a polgármesternek címezve az Önkormányzat címére megküldve 2023. május 10. napjáig tehetnek

Radostyán, 2023. 05. 02

Hivatlos tájékoztatás >>ITT<<

Az előterjesztés >>ITT olvasható<<

Kategória: Hírek | A közvetlen link.