Jegyzőkönyv 240514

Jegyzőkönyv

Készült: A Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal (3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 23.) a HVI vezető hivatalos helyiségében a Radostyán Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 2024. május 14. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel magtartott üléséről

Jelen vannak: Helyi Választási Bizottság tagjai 

Kiss Ferencné HVB elnök 

Bertókné Balogh Barbara HVB elnökhelyettes

Sülyi Imréné HVB tag 

Nagy Sándorné HVB tag 

Nincs jelen

Paszternák Máté HVB tag 

A Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal (HVI) részéről

Orbán Andrea jegyző, HVI vezető 

Kiss Ferencné HVB elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 5 főből 4 jelen van. A napirendre tett javaslatát a bizottság egyhangúlag elfogadja

Napirend

  1. Radostyán település egyéni listás képviselő választás szavazólapjának
    jóváhagyása (imprimálás
  2. Radostyán település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása
  3. Indítványok, javaslatok (imprimálás

I. Napirend 

Radostyán település egyéni listás képviselő választás szavazólapjának jóváhagyása 

Orbán Andrea HVI vezető: A Helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a jelenlévő Helyi választási Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi jelölt, illetve lista nyilvántartásbavétele tárgyában határozatot hozott

A Helyi Választási Iroda elkészítette és kinyomtatta a Nemzeti Választási Iroda elnöke által elektronikus úton megküldött és a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán használandó MINTAfelirattal ellátott,,Helyi önkormányzati képviselők választásaszavazólapot. Egyeztette a Helyi Választási Irodánál benyújtott nyomtatványokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat adataival

A Helyi Választási Iroda a választási informatikai rendszerből -NVRből- 2 példányban kinyomtatta a MINTAfelirattal ellátott Radostyán község Helyi önkormányzati képviselők választása 2024.06.09. szavazólapot

Külön szavazólap szolgál az egyéni listás és a polgármester választásra

A Helyi Választási Bizottság a kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és összevetette az A4 jelű Önkormányzati választás- Egyéni jelölt bejelentéseformanyomtatvánnyal, valamint a NVRből kinyomtatott egyéni listás választás szavazólapegyeztető listájával

Az egyéni listás szavazólap adattartalmának teljes körű ellenőrzését követően, szavazásra bocsátás után a helyi választási bizottság 4 igen egyhangú szavazati aránnyal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

Radostyán Helyi Választási Bizottság 9/2024. (V.14.) határozata 

Tárgy: Radostyán település egyéni listás képviselő választás szavazólapjának jóváhagyása 

A Helyi Választási Bizottság a 2024. június 9. napjára kitűzött a Helyi önkormányzati képviselők választása2024. június 9. BorsodAbaújZemplén Vármegye Radostyánszavazólap MINTAfelirattal és nyomdai verziószámmal ellátott -adattartalmát megvizsgálta és jóváhagyja ezen határozat mellékletét képező szavazólap minta szerint és a kinyomtatott szavazólapminta mindkét példányát NYOMTATHATÓjelzéssel látja 

Felelős: HVB elnök 

Határidő: azonnal 

A külön íven megfogalmazott határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi

II. Napirend 

Radostyán település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása 

Orbán Andrea HVI vezető: A Helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a jelenlévő Helyi választási Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi jelölt, illetve lista nyilvántartásbavétele tárgyában határozatot hozott

A Helyi Választási Iroda elkészítette és kinyomtatta a Nemzeti Választási Iroda elnöke által elektronikus úton megküldött és a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán használandó MINTAfelirattal ellátott ,,Polgármester választásaszavazólapot. Egyeztette a Helyi Választási Irodánál benyújtott nyomtatványokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat adataival

A Helyi Választási Iroda a választási informatikai rendszerből -NVRből- 2 példányban kinyomtatta a MINTAfelirattal ellátott Radostyán község Polgármester választása 2024.06.09. szavazólapot

Külön szavazólap szolgál az egyéni listás és a polgármester választásra

A Helyi Választási Bizottság a kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és összevetette az A4 jelű Önkormányzati választás- Egyéni jelölt bejelentéseformanyomtatvánnyal, valamint a NVRből kinyomtatott egyéni listás választás szavazólapegyeztető listájával

A polgármester szavazólap adattartalmának teljes körű ellenőrzését követően, szavazásra bocsátás után a helyi választási bizottság 4 igen egyhangú szavazati aránnyal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

Radostyán Helyi Választási Bizottság 10 /2024. (V.14.) határozata 

Tárgy: Radostyán település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása 

او و 

A Helyi Választási Bizottság a 2024. június 9. napjára kitűzött a Polgármester választás2024. június 9. BorsodAbaújZemplén Vármegye Radostyánszavazólap MINTA felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott -adattartalmát megvizsgálta és jóváhagyja ezen határozat mellékletét képező szavazólap minta szerint és a kinyomtatott szavazólap- minta mindkét példányát NYOMTATHATÓjelzéssel látja el

Felelős: HVB elnök
Határidő: azonnal 

A külön íven megfogalmazott határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi

A Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt és mivel egyéb indítvány, javaslat a bizottság részéről nem érkezett az ülést 13 óra 25 perckor bezárta

A jegyzőkönyv nyomtatható verziója elérhető >>ITT<<

Mellékletek:

Radostyán Helyi Választási Bizottság 9 /2024. (V.14.) határozata

Radostyán Helyi Választási Bizottság 10 /2024. (V.14.) határozata

k.m.f.

Kiss Ferencné
HVB elnök 

Sülyi Imréné
HVB tag 

 

Bertókné Balogh Barbara 
HVB elnökhelyettes 

 

Orbán Andrea
jegyzőkönyvvezető, HVI vezető 

 

Nagy Sándorné 
HVB tag 

Kategória: Helyi Választási Iroda, Hírek, Ülések jegyzőkönyvei, Választási információk, Választási szervek | A közvetlen link.