KÖZLEMÉNY 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ 

KÖZLEMÉNY 

TK/045/00676-1/2024 

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ fenntartásában működő 

általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásáról

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét

30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 

  1. §a alapján a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
    2024 április 18. (csütörtök)
    2024
    április 19. (péntek). 

A felvételről az általános iskola igazgatója dönt. Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdései értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében a döntés ellen a szülő, törvényes képviselő 

a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül ‘_ a gyermek érdekében eljárást indíthat. 

Az Nkt. 37. § (3) b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést

Markovicsné Demeter Edina

tankerületi igazgató 

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2/A Telefon: +36-48-795-206, +36-48-795-230 E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu 

Kategória: Hírek | A közvetlen link.